Systemisch coachen
Systemisch werk is onder andere gebaseerd op de principes van familieopstellingen van Bert Hellinger. Kort gezegd gaat het ervan uit dat oplossingen voor problemen hun oorsprong vinden in het inzichtelijk maken van de dynamieken die zich in de familie (of in het bedrijf) hebben ontwikkeld. Mensen zijn vaak op disfunctionele manieren verbonden aan hun familie-systeem waardoor het moeilijk is om het eigen leven vorm te geven. Systemisch coachen kan op een adequate manier nieuwe inzichten verschaffen in disfuncties.
Systemisch werk kan in de vorm van familieopstellingen maar kan ook op een coachende manier. Daarbij werk ik ook met de principes uit het contextueel gedachtegoed.
Ivan Boszormenyi-Nagy  is een van de grondleggers van het contextuele denken. Het heeft geleid tot een begeleidingsvorm, waarbij loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid in de dynamiek van menselijke relaties zeer belangrijke aspecten zijn. “Onzichtbare bindingen” werken sterker dan zichtbare handelingen in het geven en nemen tussen mensen.
In 2006 kwam ik voor het eerst in aanraking met systemisch werk.  Vanaf het allereerste moment heeft deze methode mij “gepakt”. De zorgvuldige, liefdevolle en respectvolle manier van benaderen van een cliënt met een vraag, trof mij diep. Ik kon op dat moment niet zeggen of dat te maken had met iets wat de begeleider op dat moment letterlijk deed. Nu achteraf weet ik dat het noodzakelijk is om over goede kennis te beschikken van de werking van dynamieken die zich in de familie laten zien. Maar er is ook iets anders; iets wat minder “pakbaar” is. Dat heeft te maken met, noem het systemische wijsheid of intelligentie. Door mijn nieuwsgierigheid en gevoeligheid weet ik inmiddels dat iedereen in mindere of meerdere mate toegang heeft tot die wijsheid. Systemische intelligentie is er volop. Het openen van systemische intelligentie bij cliënten is vaak zeer helpend in hun coachingsproces. Dat maakt het coachen vanuit systemisch perspectief ook zo waardevol.

Ga terug naar Methodieken

 

 

Kim OonkKim Oonk

 

golf2


Welkom

Wie ben ik

Voor wie

Methodieken

Boeken

Tarieven

Links

Contact