Visie


Ik doe mijn werk met de overtuiging dat elke jongere zich uiteindelijk het prettigst voelt als hij of zij goed kan presteren op het niveau waar hij/zij thuishoort. Dat voelt prettig in de klas met medeleerlingen en in contact met docenten en dat voelt prettig thuis.
Op het moment dat iemand het even niet meer kan, het even niet meer ziet zitten of niet meer weet hoe hij zelf controle kan uitoefenen op zijn wel en wee, heeft dat invloed op zijn ontwikkeling. Een kind dat zich niet kan ontwikkelen of leren, kan moeilijk gelukkig zijn.
En omgedraaid: een kind dat niet lekker in zijn vel zit, kan niet goed leren.
Mijn missie is om jongeren inzicht te geven in hun eigen gedrag zodat zij uiteindelijk zelfstandiger kunnen functioneren op school en thuis.
Hoewel ik denk dat pubers het lastig vinden om hun gedrag en de consequenties daarvan in de toekomst te zien, denk ik dat zij heel goed kunnen aanvoelen wat wel of niet goed voor ze is of bij ze past.
Samen met kind en ouders kijk ik naar wat er nodig is. Dat betekent dat ouders betrokken worden in dit proces omdat ik er ook van overtuigd ben dat dat voor jongeren de beste weg is.

 

Ga terug naar Pubercoaching/begeleiding

 

 

Kim OonkKim Oonk

 

golf2


Welkom

Wie ben ik

Pubercoaching/
begeleiding

Hulpverlening

Trainingen

Tarieven

Contact

Loesje1

Loesje2